Novinky

Poviedky_obalka_tlac-page-001

Historky spod Mačacieho zámku už v predaji!

Postavičky spod Mačacieho zámku sa na vás už tešia!

Táto publikácia je akýmsi epilógom mojej literárnej tvorby z problematiky
histórie môjho rodiska – Chrenovej. Napísal som ju s cieľom
zvýraznenia potreby poznania života predchádzajúcich generácií našich
predkov a ich konania v kolorite dejín nášho národa. Chcem ňou
upozorniť čitateľov na historické pamätihodnosti, ktoré v minulosti
predstavovali našu identitu a dnes ich už niet. K nim sa viažu rôzne
historické epizódky a osobnosti, ktoré dávali príznačný charakter svojráznemu
životu v starej Chrenovej. Ich protagonisti sa už dávnejšie pominuli
a ja si veľmi želám, aby neupadli do zabudnutia.
Táto moja skromná publikácia má prispieť k tomu, aby sa zachovala
pamiatka na osudy bývalých generácií obyvateľov pôvodnej obce aj
pre budúce generácie, pretože je to súčasť kultúrneho dedičstva nášho
regiónu.

autor